Restaurering og vøling

Restaurering og vøling

Det å vøle på et hus – er å stelle pent med huset. Alle mennesker liker å bli stelt pent med -og det samme liker hus. Noe av stellet kan du gjøre sjøl, enten å samråd med oss -eller overlate alt til Trehuseksperten. I noen perioder av livet strekker hverken tid, krefter eller penger til - la derfor Trehuseksperten være med å passe på huset eller hytta di. Vi kan sammen med deg lage en plan for vedlikehold – ta det som en nødvendig når det er tid for det og sammen stupe oss på de store løftene når det blir påkrevd.

Vi har definert restaurering som et mere omfattende inngrep i bygningen – gjerne i samråd med Fylkeskonservator eller Riksantikvar. Her du et verneverdig eller freda hus har vi lang erfaring med slike oppdrag. Trehuseksperten har restaurert hus fra middelalderen og frem til dagens husbyggeri, som enten har vært vernet eller fredet. Premissene for slike restaureringstiltak legges i de fleste tilfeller av deg som eier i samarbeid med vernemyndighetene. Vi i Trehuseksperten har sett mange løsninger - både gode og dårlige – og kan gjerne bidra med råd, innspill og ideer i en slik restaureringsprosess, eller ganske enkelt – bare gjøre jobben.

Mange eldre og gamle hus er bygd for å tjene et formål. Når funksjonen og formålet for bygningen ikke lengre er tilstede får vi et forfall. Det å gjenbruke gamle hus og gi de nye funksjoner er god samfunnsøkonomi og ikke minst miljøvennlig.

Vi kan plukke ned, skifte ut råte og restaurere, sette opp igjen og innrede gamle hus sammen med deg. Ta kontakt med Trehuseksperten -så kan vi vurdere prosjektene dine.

Bildegalleri

Bestill en befaring

Klar for å jobbe sammen?

Kontakt oss